0909 393 723

Đăng tin

4.8 (95%) 4 votes
Thông tin liên hệ
Nội dung tin đăng
Gói đăng tin
Tin Siêu VIP (Sang gấp)- 499 ngàn
Hiển thị tin đến khi sang nhượng thành công.
Combo Tin VIP và Banner VIP giúp hiển thị ở mọi nơi trên trang web, tiếp cận đông đảo khách hàng. Xuất hiện trên Group 13.000 thành viên Cộng đồng sang nhượng.
11 triệu
Banner VIP - 299 ngàn đồng
Hiển thị tin đến khi sang nhượng thành công.
Banner Sang nhượng Gấp dành cho bạn. Banner luôn xuất hiện ở tất cả các trang. Hiển thị cho đến khi sang nhượng thành công.
2 triệu
Đăng tin miễn phí - 0 đồng
Hiển thị tin đến khi sang nhượng thành công.
Tin xuất hiện ở trang danh mục. Hiển thị trong 02 ngày. Tin xuất hiện cuối cùng dưới các tin Siêu VIP, Tin VIP.
Miễn phí
Gói tin VIP - 299 ngàn đồng
Hiển thị tin đến khi sang nhượng thành công.
Sang nhượng siêu tốc độ với gói tin siêu VIP. Tin đăng được làm nổi bật, xuất hiện đầu tiên ở trang chủ, trang danh mục, trang chi tiết...
299.000 triệu